අපි ගැන

Chang zhou Yihe Composite materials Co.,Ltd is a service-oriented enterprises. We can give you professional services in the electronics industry and engineering industry. Our company is specialized in develop, produce,sale the color polyester film and give technical support as customers need.Our products have Insulated film,Coating film ,Solar battery back basement membrane,Haze film. ඒ වගේම අපි සංවර්ධනය හා කේබල් පරිවාරක, තරුවට ෙබයාරිං, ආහාර ඇසුරුම්, ආදිය සඳහා චිත්රපට නිෂ්පාදනය. අපේ සමාගම බහුල තාක්ෂණය, ශක්තිය ශක්තිමත් ස්වාධීන පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශක්තිය. අප අවංක පාරිභෝගිකයන් රට තුල හා පිටත සමඟ සත්යවාදී සහයෝගය ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

පුවත් ලිපි

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.
පරීක්ෂණයක් Pricelist සඳහා